AR152DM

Sharp AR152DM
Sharp AR152DM cilindru
35,77 €